Vitajte na mojej ezoterickej stránke.

  • Človek sa vo svojom živote môže ocitnúť v situácii, kedy nevie ako ďalej a ako sa má rozhodnúť. Vtedy hľadá pomoc alebo radu, vtedy sa obracia na kartárku, numerologičku alebo liečiteľa a hľadá pomoc alebo radu:
  • niektorí ľudia chodia ku kartárkam aj zo zvedavosti,
  • nech Vás privedie čokoľvek, karty by Vám mali ukázať cestu, ale každé rozhodnutie záleží len na vás,
  • často je nám naznačované kadiaľ ísť, ale mnoho ľudí to prehliada a svoj vnútorný hlas nepočúva. Potom sa ocitá v zložitej životnej situácii, kedy nevie či robí veci správne a nevie nájsť na svoj problém riešenie,
  • výkladom z numerológie, z kariet, z kyvadla alebo z kávy vašu situáciu rozoberieme a pokúsime sa vyriešiť životné situácie, partnerské vzťahy, finančné transakcie, zamestnanie, zdravotné problémy.

 

 

Pri každom klientovi volím individuálny výklad podľa jeho momentálnych potrieb. Niekedy je

potrebné zamerať sa na duchovno a inokedy na praktické záležitosti.

 

NIET NEBA, ANI PEKLA. OBOJE SÚ LEN V TVOJOM SRDCI A V TVOJEJ MYSLI.

TVOJE VLASTNÉ
MYŠLIENKY TI MÔŽU PRINIESŤ NEBESKÚ BLAŽENOSŤ ALEBO PEKELNÉ MUKY